Contact Us

Pixelhunters FZ-LLC
Dubai Media City, bldg.9, office 213
Tel: +971 4 360 6009
Mail: info@pixelhunters.com

Social Network

testimonial-rositsa
Rositsa Useva – Teacher 4th Grade

The platform is adequately age-oriented and as content, allows children to learn while playing and having fun, can be used for illustration of the learning content in the classes and self-preparation.

We, I and the kids liked it.

Rositsa Useva, Teacher, 4th Grade

 

Приложенията са адекватно ориентирани възрастово и като съдържание, позволяват на децата да учат докато играят и се забавляват, могат да се използват за онагледяване на учебното съдържание в часовете и при самоподготовката.

И на мен, и на децата ни хареса.”

Росица Усева, Учител в 4 –ти клас

 

Select your currency
USD United States (US) dollar